หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาประชากร จะปลูกบ้านเรือน มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และภูเขาการดำรงชีวิตของประชากร จะเต็ม
ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
   

ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 62.03 คน/ตารางกิโลเมตร

ประกอบด้วยประชากร 1,720 ครัวเรือน จำนวน 5,583 คน

ชาย 2,797 คน ร้อยละ 50.10

หญิง 2,786 คน ร้อยละ 49.90
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.แม่พุง อ.วังชิ้น
 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สรอย อ.วังชิ้น
 
 

 
 
ประชากรในตำบลป่าสักส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
 
 
 
 
  พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่เชิงเขาลาดเอียงเป็นส่วนใหญ่มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย และพื้นที่ราบลาดเอียงในลักษณะแอ่งกระทะ แหล่งที่ตั้งชุมชนพื้นที่จะเป็นอยู่ใกล้ลำห้วย ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาดินถล่มเมื่อเกิดฝนตกชุก
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย       หญิง
รวม จำนวนครัวเรือน
  1. บ้านแม่กระต๋อม 272 262 534 171  
2. บ้านปางไม้ 286 312 598 186
  3. บ้านป่าสัก 252 247 499 177  
4. บ้านสองแคว 189 174 363 119
  5. บ้านโป่งตื้ด 169 153 322 91  
6. บ้านแม่กระต๋อมล่าง 415 435 850 265
  7. บ้านสองแคว 121 112 233 70  
8. บ้านป่าสักบน 441 449 890 245
  9. บ้านปางไม้พัฒนา 336 347 683 197  
10. บ้านแม่กระต๋อมบน 316 295 611 199
    รวม   2,797 2,786 5,583 1,720