หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝา บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหรืออำนาจหน้าที่สำหรับบริการประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2