หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิร์ส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาเดินระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องโปรเจคเตอร์ สำนักปลัด เลขครุภัณฑ์ ๔๔๖-๖๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาลอกรื้อเศษกิ่งไม้และเศษวัชพืชบริเวณด้านหน้าฝายกั้นลำห้วยสรอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมคนขับซ่อมถนนน้ำล้นข้ามลำห้วยสรอย, ตลิ่งลำห้วยสรอย บ้านแม่กระต๋อม, ฝายน้ำล้น บ้านปางไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20