หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลป่าสัก และ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (ธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย หนูน้อยป่าสักเกมส์ ศพด. อบต.ป่าสัก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๑ รายการ [ 5 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24