หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
อบต.เตาปูน   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อบต.เตาปูน หมายเลขทะเบียน นข 2685 แพร่) ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ป่าสัก   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.แม่คำมี   จ้างเหมารื้อล้าง/กำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำ พื้นที่บ้านวังช้าง หมู่่ที่ 3 จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ท่าข้าม   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดข้ามถนน หมู่ที่ 3 บริเวณนานางวชิราภรณ์ วันมหาใจ ถึงเชื่อมลำห้วยขุนน้ำ และหมู่ 4 บริเวณที่นานายไฝ ข้ามสาม ถึงเชื่อมลำห้วยร่องคำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.แม่จั๊วะ   ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 1.กระจกโค้ง 24 นิ้ว ชนิดโพลีคาร์บอเนต์ จำนวน 11 ชุด 2.ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีส้ม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
อบต.ทุ่งแล้ง   ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของตำบลทุ่งแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2565
ทต.ห้วยหม้าย   โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านลูนิเกต หมู่ที่ 9 18 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,545