หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
   


  ยกเลิกการค้นหา
 
 รายงานสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2553 ]  
 การจัดสรรอุดหนุนโครงการการจัดการศึกษาดดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2553  [ 7 เม.ย. 2553 ]  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย" (สำหรับผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี 2550 และ 2551)  [ 7 เม.ย. 2553 ]  
 แนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 ธันวาคม 2552  [ 7 เม.ย. 2553 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดีการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร  [ 7 เม.ย. 2553 ]  
 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระมัดระวังพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลโดยแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเลขานุการผ  [ 7 เม.ย. 2553 ]  
 การจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำมี พ.ศ. 2553 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน  [ 5 เม.ย. 2553 ]  
 
<< หน้าแรก...     2031      2032      2033     (2034)     2035      2036      2037     ....หน้าสุดท้าย >> 2,061