หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 


นายสานิตย์ นันทสุวรณ
กำนันตำบลป่าสัก
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายจาตุรงค์ วงค์กา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสมบัติ ชมพู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นางลั่นทม โชติดิลก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายผวน ติ๊บแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายจิตรกร เหล่าชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายเสกสรร อิ่มแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสุขสันต์ อินต๊ะพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายสงคราม ก้อนเขื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9


นายสฤษดิ์ ชัยชนะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10