หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกอบต.ป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
ปลัด อบต.ป่าสัก
ประชาชนมีสุข
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 187
 


 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม [ 30 ก.ย. 2559 ]  
อ่าน: 540
 
 
         


 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก [ 30 ก.ย. 2559 ]  
อ่าน: 486
 


 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 12 ม.ค. 2559 ]  
อ่าน: 633
 


 
คู่มือประชาชน ด้านการลงทะเบียนและยื่นคำขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 29 พ.ย. 2558 ]  
อ่าน: 641
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 20