หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลป่าสัก [ 14 ก.ย. 2558 ]  
อ่าน: 937
 


 
ทีมงานจาก อบต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มาขอข้อมูล เกี่ยวกับคือเวียง และเจ้าหลวงหมื่นด้ง [ 14 ก.ย. 2558 ]  
อ่าน: 801
 


 
ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุตำบลป่าสัก [ 14 ก.ย. 2558 ]  
อ่าน: 412
 
 
         


 
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ครั้งที่ 5/2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]  
อ่าน: 343
 


 
นายสมชัย จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬา อ.วังชิ้น [ 20 ส.ค. 2558 ]  
อ่าน: 470
 


 
ตัดหญ้าเพื่อพัฒนา "คืออเวียง " [ 20 ส.ค. 2558 ]  
อ่าน: 278
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20