หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ปี 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 27
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการออกตรวจกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 31
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 27
 
 
         


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 18
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 19
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 [ 28 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 24
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29