หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุตำบลป่าสัก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับ โรงพยาบาลวังชิ้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก แกนนำ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องได้ดูแล เช่นผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงที่อยู่ในตำบลป่าสัก และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและอยู่กับครอบครัวในสังคมอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2558 เวลา 09.23 น. โดย คุณ อัครพงศ์ สืบต่างใจ

ผู้เข้าชม 353 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย