หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกอบต.ป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
ปลัด อบต.ป่าสัก
ประชาชนมีสุข
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 

 
ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้สูงอายุตำบลป่าสัก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับ โรงพยาบาลวังชิ้น  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก แกนนำ อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ต้องได้ดูแล เช่นผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงที่อยู่ในตำบลป่าสัก และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและอยู่กับครอบครัวในสังคมอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2558 เวลา 09.23 น. โดย คุณ อัครพงศ์ สืบต่างใจ

ผู้เข้าชม 395 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย