หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลป่าสัก  
 

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลป่าสัก โดยทำกิจกรรมเดินรณรงค์ "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย" เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. มีพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าสัก สมาชิก อบต. แกนนำ อสม. และนักเรียนบ้านป่าสักปางไม้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2558 เวลา 10.16 น. โดย คุณ อัครพงศ์ สืบต่างใจ

ผู้เข้าชม 719 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย