หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
ร่่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  
 


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมามีคณะครู คณะกรรมการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องโภชนาการและด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ ในการดูแลสุขภาพเด็กและสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเด็กให้ถูกต้องและถูกวิธี สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.ตำบลป่าสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 10.06 น. โดย คุณ จารุณี ตาชิ

ผู้เข้าชม 427 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย