หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกอบต.ป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
ปลัด อบต.ป่าสัก
ประชาชนมีสุข
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 

ร่่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  
 


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมามีคณะครู คณะกรรมการ และผู้ปกครอง เข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องโภชนาการและด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ ในการดูแลสุขภาพเด็กและสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพเด็กให้ถูกต้องและถูกวิธี สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.ตำบลป่าสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 10.06 น. โดย คุณ จารุณี ตาชิ

ผู้เข้าชม 487 ท่าน

 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย