หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
ประเพณีตานก๋วยสลาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านแม่กระต๋อม อ.วังชิ้น จ.แพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 10.23 น. โดย คุณ จารุณี ตาชิ

ผู้เข้าชม 472 ท่าน