หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 

 
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หลายตำแหน่ง  
 

อบต.ป่าสัก มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดังนี้.-
สำนักปลัด
1.นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว

กองคลัง
1. ผู้อำนวยการกองคลัง 7
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว(ด่วนมาก)
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5

กองช่าง
1. ผู้อำนวยการกองช่าง 7
2. นายช่างสำรวจ 2-4/5

ท่านใดมีความประสงค์ที่จะโอน(ย้าย) หรือ บรรจุใหม่ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันเวลาราชการ หรือ โทร. 054-658079-80

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2555 เวลา 14.56 น. โดย คุณ สุณี พลกุลอนุสรณ์

ผู้เข้าชม 960 ท่าน