หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 


 
ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)  
 

วันอังคารที่21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. นายกฤศ  สินทะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  นายศิริเทพ วงศ์ไข่ นายพงค์รัตน์
ศรีเรือง รองนายกฯ นายอมฤต ประทุมมา ปลัดอบต.ป่าสัก นายวีระยุทธ ถิ่นสุข ผอ.กองช่าง นายจีระวัฒน์ อะริยะจ้อน ผอ.กองคลัง น.ส.กนกกาญจน์
มะลาง รองปลัดฯ นางธัญลักษณ์ เมธาวงค์ นักวิชาการศึกษา น.ส.อุมาพร
ศรีขัดเครือ นักจัดการงานทั่วไป นายอนุรินทร์ จินายะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA)ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 16.04 น. โดย คุณ อมฤต ประทุมมา

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X