หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มกราคม 2566   23 ม.ค. 2566 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  16 ม.ค. 2566 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก.  15 ม.ค. 2566 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2566   14 ม.ค. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงพื้นที่บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่10 ตรวจสอบผู้รับจ้างเหมา ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   10 ม.ค. 2566 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  5 ม.ค. 2566 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  5 ม.ค. 2566 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 1/2566  5 ม.ค. 2566 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  4 ม.ค. 2566 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบการก่อสร้างฝายแม่กระต๋อมและอ่างแม่กระต๋อม  4 ม.ค. 2566 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38