หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561  5 ต.ค. 2560 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2561  5 ต.ค. 2560 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  7 ก.ย. 2560 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ  7 ก.ย. 2560 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2559-2562)  7 ก.ย. 2560 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  20 ก.ค. 2560 149
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะ  9 มิ.ย. 2560 231
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้าย อบต. (ลว. 9 มิ.ย. 2560)  9 มิ.ย. 2560 101
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หอถังสูง หมู่ที่ 6 (ลว 9 มิ.ย. 2560)  9 มิ.ย. 2560 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   23 พ.ค. 2560 175
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 20