หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  14 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดประกาศ ภดส.1 รอบที่ 1  17 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมทการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  28 ม.ค. 2563 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  2 ธ.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มาใช้บริการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ  30 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2562  16 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562  9 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดน้ำมัน  7 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการจัดการก๊าชเรือนกระจก  20 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  18 มี.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14