หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   **ข่าวประชาสัมพันธ์**การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี   15 ก.พ. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   *** ข่าวประชาสัมพันธ์ *** การรับสมัคสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส. เขต 2)   5 ก.พ. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีปี 2562   23 ม.ค. 2562 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่   8 ต.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนังงานจ้างเหมาบริการ   5 ต.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)   1 ต.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ   28 ก.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลป่าสัก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 ก.ย. 2561 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก รับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ   20 ก.ย. 2561 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ สู่วิถีเกษตรพอเพียง   24 ก.ค. 2561 170
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13