หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร และสายงานปฏิบัติ  22 ต.ค. 2558 217
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย 1124 (เดิม)  20 ต.ค. 2558 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแควบน  8 ก.ย. 2558 253
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก  8 ก.ย. 2558 278
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม  8 ก.ย. 2558 186
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลสอบพนักงานครูส่วนตำบล  29 ก.ค. 2558 255
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  24 มิ.ย. 2558 251
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม  24 มิ.ย. 2558 357
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม)  16 มิ.ย. 2558 236
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล  27 พ.ค. 2558 239
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 13