หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่องสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  21 พ.ย. 2559 202
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 3 ตุลาคม 2559  3 ต.ค. 2559 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ลว. 3 ตุลาคม 2559  3 ต.ค. 2559 135
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะ  11 ส.ค. 2559 204
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  25 ก.ค. 2559 221
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการเสนอราคา  12 เม.ย. 2559 339
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  24 มี.ค. 2559 294
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคางานซ่อมแซมโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1124 (เดิม) 3 ช่วง  30 พ.ย. 2558 360
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  29 พ.ย. 2558 300
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  29 พ.ย. 2558 343
   1      2     (3)     4      5      6      7