หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่จั๊วะ      19 พ.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.นาพูน   วันที่ 18 พ.ค .65 เวลา 13.00 น. นายวิเชียร สมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน นายวัฒนา ผาทอง,นายพิทักษ์ กุดเมือง ผอ.กองคลัง อบต.นาพูน,สมาชิกสภา อบต.นาพูน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาพูน ร่วมฟังการศึกษาวิจัย การพัฒนาตำบลต้นแบบของตำบลนาพูน เพื่อเป็นแนวทางการบร   19 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่เกิ๋ง   ประชุมเพื่อปรึกษาหารือทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายดอยก๊อถึงวังเลียง   19 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ดอนมูล   กิจกรรมทำเหรียญโปรยทานและดอกไม้จันทน์   18 พ.ค. 2565 2
กิจการสภา ทต.แม่ลานนา   ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ลานนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565    18 พ.ค. 2565 6
กิจการสภา ทต.ปากกาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากกาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2565 2
กิจการสภา ทต.ปากกาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากกาง สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2565 1
กิจการสภา ทต.ปากกาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากกาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2565 1
กิจการสภา ทต.ปากกาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากกาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2565 1
กิจการสภา ทต.ปากกาง   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากกาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2565 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,392