หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกอบต.ป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
ปลัด อบต.ป่าสัก
ประชาชนมีสุข
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้า 4 ชั้น) จำนวน 4 อัน   12 ธ.ค. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จั๊วะ   ฝึกอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันสถานบันของชาติประจำปีงบประมาณ 2563   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เหมืองหม้อ   ประชาสัมพันธ์งดให้ถุงพลาสติหูหิ้ว   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองหม้อ   ประกาศราคากลางงานวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมุ๋ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยหม้าย   ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์   12 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยหม้าย   รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   12 ธ.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดเหล็ก จาก ศพด. ถึง บ้านนายอุเทน ลิ้มวิเศษศิลป์ หมู่ 2   12 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางนงลักษณ์ โสฬส ถึง บ้านนายณกฤษพล อินต๊ะวงศ์ หมู่ 2   12 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.จากนานายประสาท รักพงษ์ ถึงนานางวันเพ็ญ ลือวัฒนานนท์ หมู่ 4   12 ธ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังหลวง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน   12 ธ.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1985/td>