หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ทำป้ายปิดสถานที่ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน      30 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ พ.ศ.2564   30 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหลวง   อบต.วังหลวงดำเนินการตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 โดยการล้างตลาดสดวังหลวง   30 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน   แผนพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ    30 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหลวง   อบต.วังหลวงดำเนินการตามนโยบายควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 โดยการล้างทำความสะอาดสำนักงานอบต.วังหลวง   30 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน   จรรยาบรรณของข้าราชการ   30 มี.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่   30 มี.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.วังหงส์   กิจกรรม ฺBig Cleaning day   30 มี.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน   กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”   30 มี.ค. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2111