หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.กาญจนา   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)   5 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองม่วงไข่   ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2564   22 ม.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สอง      22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ปร 4 ปร 5 โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ขอบเขตงานขุดฝังกลบบ่อขยะปรับเกลี่ยและปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   แบบแปลนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เทพื้นคสล   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก เทพื้นคสล   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   แบบตาราง บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กเทพื้น คสล   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหลวง   ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ่อพักเศษตะกอน พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก   22 ม.ค. 2564 0
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านปิน   วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ้านปิน นำโดยนายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านปิน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปิน ชั้น 3   22 ม.ค. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,545