หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท ี่ 3 จากบ้านนายปลั่่ง ชัยชนะ ถึงบ้านนางยอด ใจกัลยา   15 ก.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ทางเข้าบ้านนายสุริยา ธรรมลังกา   15 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งโฮ้ง   ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งโฮ้งเหนือและวัดทุ่งโห้งใต้    15 ก.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   ประกาศการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2   15 ก.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ช่อแฮ   ประกาศเปิดเผยข้อมูลสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ ตำบลป่าแดง และ หมู่ ๖ ตำบลช่อแฮ    15 ก.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   รับการตรวจประเมิน LPA   12 ก.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ   12 ก.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ช่อแฮ   ถวายเทียนพรรษา   12 ก.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จั๊วะ   การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562   12 ก.ค. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.ทุ่งน้าว   ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562   12 ก.ค. 2562 6
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1831/td>