หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
  
 
  
วัดแม่กระต๋อม
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
พรม Fancy
ราคา : เริ่มต้นที่ 25 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านแม่กระต๋อม หมู่ที่ 6
จำนวนผู้เข้าชม : 902 ท่าน


 
ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์
ราคา : เริ่มต้นที่ 80 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มจักสาน เฟอร์นิเจอร์รากไม้
จำนวนผู้เข้าชม : 782 ท่าน


 
  (1)