หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
   
 
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลป่าสัก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าสัก ตําบลป่าสัก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [ 27 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 20 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 63  
 
โครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี" [ 22 ต.ค. 2551 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)