หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกิจกรรม แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ช่วยทำถนนลูกระนาด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประชุมประจำเดือน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น. [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)