หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติ
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ บัดนี้ นายอำเภอวังชิ้นได้อนุมัติในร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2554 เวลา 14.12 น. โดย ป.พินิจ ห่อตระกูล

ผู้เข้าชม 120 ท่าน