หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1124
    ถนนคสล.,คสม. ประมาณร้อยละ 80 ของการคมนาคมในตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาประชากร จะปลูกบ้านเรือน มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และภูเขาการดำรงชีวิตของประชากร จะเต็ม
ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป
 
   

 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำน้ำลำห้วย
 
ลำห้วย/ลำน้ำ จำนวน 17 สาย
 
ลำห้วยสรอย เป็นลำห้วยสายหลักไหล
    ผ่าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝายขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
 
ฝายขนาดเล็กและฝายแม้ว จำนวน 130 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 127 แห่ง
 
สระเก็บน้ำ (โป่งตื้ด) จำนวน 1 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม จำนวน 1 แห่ง
 
ป่าไม้เบญจพรรณ เช่น ไม้สัก ประดู่ ไม้แดง
 
สัตว์น้ำ ตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ลำห้วย
    สระเก็บน้ำ และอ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม
 
แร่ธาตุ กรวด หิน ดิน ทราย (ปี 2546
    กรมทรัพยากรธรณี ทำการเจาะสำรวจ
    แร่ทองคำ บริเวณห้วยค่ำอ่อนและห้วย
    สิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
    บริเวณหมู่ 10 บ้านแม่กระต๋อม)

ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น

อพป. 2 รุ่น อปพร. 3 รุ่น

คณะกรรมการเยาวชนตำบล 1 คณะ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 10 คณะ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 คณะ

คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล 1 คณะ

คณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน 1 คณะ