หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาประชากร จะปลูกบ้านเรือน มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และภูเขาการดำรงชีวิตของประชากร จะเต็ม
ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
  ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ 99 % มีวัด 6 แห่ง
 
วัดบ้านแม่กระต๋อม
วัดบ้านสองแควบน
 
วัดบ้านปางไม้

วัดบ้านสองแควล่าง
 
วัดบ้านป่าสัก

วัดจิตตวิเวการาม
  โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง
 
คริสจักรประสบธรรม
  สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
 
สำนักสงฆ์จิตตวิเวการาม
  ศาลจ้าหลวงเมืองด้ง 1 แห่ง
 
 
 

 
 
สถานีตำรวจภูธรตำบล 1 แห่ง
 
จุดตรวจประจำตำบล 1 แห่ง
  สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
 
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
  สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
 
บ้านป่าสัก    
 
บ้านแม่กระต๋อม    
 
บ้านสองแคว    
  การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
ดังนี้
 
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
 
โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม
 
โรงเรียนบ้านสองแคว
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง
  ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 แห่ง