หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระยุทธ ถิ่นสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.จารุณี ตาชิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา