หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086 - 1866594


นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-8538537
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจีระวัฒน์ อะริยะจ้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวีระยุทธ ถิ่นสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา