หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 062-3296266
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอัครพงศ์ สืบต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจีระวัฒน์ อะริยะจ้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีระยุทธ ถิ่นสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา