หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กระต๋อม

สถานีอนามัยตำบลป่าสัก

วัดบ้านแม่กระต๋อม ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น

การคมนาคมทั่วถึงทุกพื้นที่ในตำบล
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน
 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 
 
 
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 
ส่งเสริมการป้องกันและรักษาโรค
 
ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
 
   
 
 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
 
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
อนุรักษ์และบำรุงรักษา ศาสนสถาน โบราณสถาน และการท่องเที่ยวต่าง ๆ
 
อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
 
 
 
การพัฒนาระบบคมนาคมและผังเมือง
 
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ