หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายกฤศ สินทะมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาประชากร จะปลูกบ้านเรือน มีลักษณะเป็นกลุ่มบ้านล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ และภูเขาการดำรงชีวิตของประชากร จะเต็ม
ไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มาอย่างยาวนาน สู่รุ่นลูก รุ่นหลาน จากการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม จึงทำให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง จิตใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาตำบลต่อไป
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้า
    ใช้ ประมาณ 95 %
 
มีไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ร้อยละ 60
 
 
  โทรศัพท์สาธารณะ 25 ตู้


 

ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก 5 แห่ง

ตลาดนัด 1 แห่ง

ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 40 แห่ง

กองทุน กข.คจ. 5 กองทุน

กลุ่มออมทรัพย์ 1 กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน 10 กองทุน

กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม
 
   ประปาในตำบล จำนวน 16 แห่ง

ประปาบ้านแม่กระต๋อม หมู่ 1 1 แห่ง

ประปาบ้านแม่กระต๋อม หมู่ 1,10 1 แห่ง

ประปาบ้านปางไม้ หมู่ 2,9 1 แห่ง

ประปาบ้านป่าสัก หมู่ 3,8 1 แห่ง

ประปาบ้านโป่งตื้ด หมู่ 5 1 แห่ง

ประปาบ้านแม่กระต๋อม     6 แห่ง

ประปาบ้านสองแคว หมู่ 4 1 แห่ง

ประปาบ้านสองแคว หมู่ 7 1 แห่ง

ประปาบ้านป่าสัก หมู่ 8 1 แห่ง

ประปาบ้านป่าสัก หมู่ 3 1 แห่ง

ประปาบ้านแม่กระต๋อม หมู่ 10 1 แห่ง