หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย)  993 2 15 มิ.ย. 2562
สอบถามตำแหน่งว่าง  268 0 12 ก.พ. 2562
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่แม่จอก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่  4577 7 14 มี.ค. 2557
สมัครงานที่อบต.  6061 14 28 ม.ค. 2557
เว็บไซต์ อบต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1982 6 1 พ.ย. 2556
ส่งเสริมคนดี-ควบคุมคนไม่คี  1012 2 4 ก.ย. 2556
ฝากลิ้งครับ  577 1 23 เม.ย. 2556
พนักงาน  523 1 22 มี.ค. 2556
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร  482 0 1 มี.ค. 2556
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล/และบรรจุใหม่ ด่วน!!!   594 0 3 ธ.ค. 2555
  (1)     2      3      4      5