หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ชุมชนเข้มแข็ง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ธรรมชาติสมบูรณ์
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ คือสิ่งที่พวกเราชาวป่าสัก
ร่วมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
สถานีอนามัยตำบลป่าสัก
การศึกษาทั่วถึง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ตัวแทนเด็กๆ จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กระต๋อม
เกษตรชาวดำบลป่าสัก
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก
ชาวป่าสักทำเกษตรพอเพียง
และอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน
นายอมฤต ประทุมมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
วัดบ้านแม่กระต๋อม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสัก
อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าสัก “ชุนชมเข้มแข็ง ธรรมชาติสมบูรณ์ การศึกษาทั่วถึง เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีสุข พัฒนาเชิงรุก อนุรักษ์ถิ่นเวียงด้งนคร”
 
 
 
ช่วยปรับปรุง บอร์ดบุคลากรด้วยครับ  1381 1 3 ก.ย. 2553
ประวัติความเป็นมาของตำบลสรอย  1888 1 13 ส.ค. 2553
สวัสดี ชาวป่าสัก  1253 0 24 มิ.ย. 2553
ชมรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น ขอแสดงความเสียต่อสมาชิกชมรมที่ต้องเสียญาติผู้ใหญ่ไปอย่างไม่มีวันกลับ  1299 0 5 มิ.ย. 2553
ชมรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น จัขอแสดงหวัดแพร่  965 0 5 มิ.ย. 2553
ชมรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุคลากรในสังกัด อบต.ป่าสัก  1422 0 5 มิ.ย. 2553
แจ้งผ่านพี่น้องท้องถิ่นที่จบ ม.6 ต้องการปรับคุณวุฒิ เรียนใกล้บ้าน ทำงานไปด้วย  1052 0 5 มิ.ย. 2553
ร่วมกันให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย  902 0 23 พ.ค. 2553
ใหม่ล่าสุด!!!  1138 0 19 มี.ค. 2553
อยากทราบว่าตำหน่งธุรการ 1 ว่างหรือไม่   1277 3 20 ม.ค. 2553
   1      2      3     (4)     5